sala A

sala B

sala C

sala D

sala E

09:30 – 9:40
Welcome – Piotr Baranowski, OSEC

09:40 – 09:50
Keynote – Krzysztof Rocki, Red Hat

09:50 – 10:00
Keynote – Łukasz Foks, Microsoft

10:00 – 11:00

Piotr Baranowski

[OSEC]

Prelekcja/lab:
#openshift  #highavailability  #pacemaker  #clustering  #PaaS  #HA  #FaultTolerance  #Gluster  #CNS

Jacek Skórzyński

[Red Hat]

Prelekcja/DEMO:
Zautomatyzowana Chmura Hybrydowa z wykorzystaniem Ansible Tower i CloudForms – Ewolucja nie Rewolucja
#AnsibleTower  #CloudForms  #CloudManagement  #HybridCloud

TBA

[]

Marcin Dudziak

[Veracomp]

Prelekcja/DEMO:
RHV – Wirtualizacja od RedHat’a
#RedHatVirtualization  #RHV

Grzegorz Poręcki

[OMEC]

Prelekcja:
Facebook i … strażnicy naszej prywatności

&

Piotr Bogobowicz

[OMEC]

Panel ekspertów:
Od czego zaczynać wdrażanie metodyk i realizację zmian transformacyjnych?
Przerwa 15 min

11:15 – 12:15

Magnus Stenberg
&
Anders Karlsson

[MariaDB]

Prelekcja/lab:
From Legacy to Open Source – Migrating from legacy databases to MariaDB
#MariaDB  #MigrationServices

Jarosław Stakuń

[Red Hat]

Prelekcja/DEMO:
Konteneryzacja aplikacji z Red Hat Openshift Container Platform
#OpenShift  #ContainerPlatform  #DevOps

Michał Iwański

[IBM & Tech Data]

Prelekcja/Lab:
Przyszłość zbudowana z Power AI
#AI  #PowerAI  #PowerAIVision  #AC922  #Newell

Dariusz Puchalak

[OSEC]

Warsztaty:
 OpenSSH
#security  #FirewallBypass  #OpenSSH  #socks5  #proxy  #JumpHost  #RemoteExecution  #tunnels  #automation  #RemoteFilesystems  #consuting  #reallife

Jolanta Łabędzka-Benisz

&

Krzysztof Walczak

[OMEC]

Prelekcja:
Którędy wdrażać Agile?
#AgileTransformation  #AgileThinking  #DevOps  #ProjectManagement  #AgilePM  #PRINCE2  #WdrożeniaMetodyk  #PortfelProjektów  #SCRUM  #ITandBusiness
Przerwa 15 min

12:30 – 13:30

Piotr Baranowski

[OSEC]

Prelekcja/lab:
#VDO  #DataDeduplication  #RHEL75  #LinuxStorage  #LVM  #DataCompression

Andrzej Kowalczyk

[Red Hat]

Prelekcja/DEMO:
Agile integration by Red Hat
#AgileIntegration  #AgileversusSOA  #DevOps

TBA

[]

Prelekcja:

Olga Budziszewska

[Microsoft]

Prelekcja:
SOAR – Security Orchestration, Automation, Response, czyli jak AI pomaga działom bezpieczeństwa
#Cyberbezpieczeństwo  #MicrosoftAzure  #cloudsecurity  #cybersecurity  #AI  #securityorchestration  #fightwithcybercrime  #SOAR

Grzegorz Poręcki

[OMEC]

Prelekcja:
Transformacja, czy może jednak adaptacja przedsiębiorstwa?
#DevOps  #digitaltransformation  #agilskills  #rodo  #gdpr  #dataprotection  #TOGAF  #architectureframework  #projectmanagement  #corporatearchitecture
Przerwa 15 min

13:45 – 14:45

Radosław Kujawa

[OSEC]

Prelekcja/Lab:
Gdy CPU nie wystarcza – strategie optymalizacji oprogramowania z użyciem technologii GPGPU
oraz FPGA
#GPGPU   #FPGA   #OpenCL   #coprocessing

Branislav Bukva

[Red Hat]

Prelekcja:
Red Hat Learning Subscription Enterprise Solution
#RedHatCertification  #RedHatTraining  #LearningSubscription

Piotr Szwed

Prelekcja:
Cloud Native – nowa era w IT 
#cloudnative  #kubernetes  #k8s  #openshfit  #docker  #kontenery  #chmury

Maciej Sobianek

[Microsoft]

Prelekcja/Lab:
Cloud Governance – czyli jak utrzymać koszty środowiska Chmury Publicznej w ryzach
#CloudGovernance  #CloudBudget  #AzurePolicy  #MicrosoftAzure  #AzureCostManagement  #MonitoringWydatków  #AnalizaKosztów

Robert Zientara

[OMEC]

Prelekcja:
Incydenty związane z wdrażaniem zarządzania usługami
#ITIL  #CSI  #ITSM  #ServiceProvider
Przerwa 15 min

15:00 – 16:00

Dariusz Puchalak

[OSEC]

Prelekcja/Lab:
#AnsibleTower   #automation   #complexdeployments   #workflows   #RBAC   #accountability

Kamil Szymański

[OSEC]

Prelekcja/DEMO:
Architecture decision making
#decisions  #architecture

Nataniel Zieliński

[OSEC]

Prelekcja/Lab:
Czy Office 365 jest dla każdej firmy?
#Office365  #Microsoft  #wdrożenie  #hybrydao365  #backoffice

Bartłomiej Zass

[Microsoft]

Prelekcja/lab:
Kontenery na Azure – Kubernetes, microservices, DevOps i nie tylko
#Microservices   #Kubernetes   #Serverless   #Azure   #DevOps   #Containers   #Docker

Roman Bratek

[OMEC]

Prelekcja:
Cyberbezpieczeństwo – wyzwanie dla managerów, między potrzebami a możliwościami
#cybersecurity  #riskmanagement  #programmemanagement  #projectmanagement
Przerwa 15 min

16:15 – 17:15

Radosław Kujawa

[OSEC]

Prelekcja/DEMO:
Budowanie prywatnego środowiska OpenShift na potrzeby POC/ LAB/ EVAL 
#openshift  #occlusterup  #minishift  #PoC  #LAB  #selfstudy  #evaluation  #PaaS

Marek Byszewski

[YouNeedIT]

Prelekcja:
Wirtualizacja danych w praktyce
#DataVirtualization  #DataSecurity  #DataGovenance  #DataManagement  #DataFabric

Agnieszka Bielec

[CERT Polska]

Prelekcja/DEMO:
Wstęp do Reverse Engineeringu
#ReverseEngineering  #cybersecurity

TBA

[]

Jolanta Łabędzka-Benisz

[OMEC]

Warsztat:
„Kinshasa Service Management”
REJESTRACJA
#servicemanagement  #incidentmanagement  #riskmanagement  #businessgame  #teamgame  #creativethinking  #businesssimulation

17:15 – 17:30

Closing note – Piotr Baranowski & Filip Gontarz [OSEC]