PATRONAT HONOROWY

PARP – celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej. Agencja jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców.

Zgodnie z zasadą „Think Small First” – „MSP przede wszystkim” wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.

Misja PARP – Z pasji do gospodarki, odpowiedzialnie dla biznesu.

Strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

STRATEGIC PARTNER - PLATINUM

Red Hat jest czołowym światowym dostawcą rozwiązań open source, który wykorzystuje podejście społecznościowe, aby dostarczać niezawodne i wydajne technologie związane z chmurą obliczeniową, Linuksem, oprogramowaniem middleware, pamięcią masową i wirtualizacją. Red Hat oferuje również nagradzane usługi w zakresie wsparcia, szkoleń i konsultingu. Jako ośrodek integrujący partnerów i społeczności open source Red Hat pomaga w tworzeniu ważnych, innowacyjnych technologii, które uwalniają zasoby potrzebne do rozwoju i przygotowują klientów na wyzwania przyszłości.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://www.redhat.com.
Więcej o współpracy OSEC i Red Hat – na stronie osec.pl https://osec.pl/red-hat/

GOLD Partner

ARROW – Lider w dystrybucji IT. Dzięki dostępowi do setek dostawców umożliwia społeczności liczącej ponad 3000 partnerów dostarczanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Arrow zapewnia rozległą wiedzę technologiczną i niezrównaną zdolność rozwiązywania złożoności dzisiejszego krajobrazu technologicznego i biznesowego.

Więcej informacji na stronie https://www.arrow.com/globalecs/pl/

OMEC – Centrum edukacyjne specjalizujące się w szkoleniach z zakresu zarządzania, w szczególności zarządzania projektami, programami i portfelem projektów. OMEC tworzy grupa doświadczonych trenerów, coachów i konsultantów, specjalizujących się w zagadnieniach zarządzania przedsiębiorstwami, a w szczególności przedsięwzięciami projektowymi. Misją OMEC jest świadczyć najwyższej jakości usługi edukacyjne i doradcze firmom z sektora prywatnego, administracji publicznej i samodzielnym kierownikom projektów. Celem tych działań jest poprawa kultury organizacyjnej w tych jednostkach, co wprost przekłada się na efektywność pracy i jakość uzyskiwanych rezultatów.

Pełna oferta usług OMEC – na stronie http://www.omec.pl

SILVER Partners

RevDeBug to spin-out z software house istniejącego od 1996 roku. Suma doświadczeń w dostarczaniu oprogramowania dla ponad 200 dużych klientów tj. DANONE, IKEA, Arcelormittal, Philips Lighting itp. zaowocowała stworzeniem unikalnego na skalę światową i opatentowanego z Stanach Zjednoczonych rozwiązania “czarnej skrzynki” dla oprogramowania. Rozwiązanie to pozwala w błyskawiczny sposób na diagnozę awarii i błędów występujących w systemach IT. RevDeBug – tak jak czarna skrzynka w samolocie – nagrywa wszystkie informacje “pod maską” działającego oprogramowania. W przypadku błędu specjalista IT może odwołać się do tego nagrania i “cofając się w czasie” odtworzyć sytuację, w której błąd zaistniał.

Więcej na REVDEBUG

Storware od 2014 roku z powodzeniem tworzy najlepsze w swojej klasie nowoczesne rozwiązania w zakresie tworzenia kopii bezpieczeństwa oraz archiwizacji danych dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Oprogramowanie budowane przez wysoko wykwalifikowanych inżynierów, architektów i developerów jest skutecznie wdrażane w firmach z całego świata – obecnie portfel klientów Storware to 120 firm z 30 krajów. Producent ściśle współpracuje m.in. z IBM, Dell EMC, Microsoft, Red Hat, Nutanix, Citrix i Oracle, VM Ware OpenStack. Trzy główne produkty w portfolio Storware: vProtect – oprogramowanie zabezpieczające środowiska wirtualne klasy open; KODO for CLOUD – innowacyjne rozwiązanie typu SaaS, on-premise do tworzenia kopii zapasowych dla Microsoft Office 365 i BOX; KODO for ENDPOINTS – kompleksowa ochrona danych dla tzw. endpointów (urządzeń końcowych).
Więcej na STORWARE