09:30 – 10:00
Rejestracja

10:00 – 10:25

 

Welcome note – Wojciech Furmankiewicz [Red Hat] oraz Piotr Baranowski & Filip Gontarz [OSEC]

Przerwa 5 min

10:30 – 11:30

Sala A

Michał Brennek

[OMEC]

Prelekcja:
10 trendów w zarzadzaniu projektami IT które zdefiniują rok 2023
#ITProjectManagement #ITManagement #ITtrends

Sala B

Jacek Skórzyński

[Red Hat]

Prelekcja/DEMO:
Nowości oraz kierunki rozwoju Ansible Automation Platform
#Ansible #Automatyzacja #AnsibleAutomationPlatform #AAP #RedHatAnsible

Sala C

Krzysztof Korzela

[Red Hat]

&

Artur Poczekalewicz

[Red Hat]

Prelekcja/DEMO:
OpenShift: Hackuj swój czas – Efektywne zarządzanie projektami kontenerowymi
#OpenShift #RedHat #DevSecOps #Kubernetes #CloudNative

Sala D

Bartosz Bim

[IBM]

&

Tomasz (Harry) Zalewski

[IBM]

Prelekcja/DEMO:
Dyrektywa NIS2 i IBM Security: Dlaczego warto …
#IBMsecurity #DyrektywaNIS2

Sala E

Prezentacja

przesunięta na sesję nr 3
– od godz. 13:30
Przerwa 15 min

11:45 – 12:45

Sala A

Dariusz Puchalak

[OSEC]

Prelekcja:
Ansible – przydatne (a mniej znane) narzędzia
#AI #Ansible #AnsibleAutomation #AnsibleContainer #AnsibleLint #AnsiblePull #EventDrivenAutomation #OpenSSHTunnels #Proxy

Sala B

Zbigniew Parys

[Red Hat]

&

Krzysztof Pogorzelski

[OSEC]

Prelekcja/DEMO:
Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o automatyzacji infrastruktury, ale baliście się zapytać
#RHEL #RedHatSatellite #RedHatAnsible #IdM

Sala C

Piotr Baranowski

[OSEC]

Prelekcja/Demo:
Jak skonteneryzować tradycyjną aplikację? Od rpm do Containerfile
#rpm #Containerfile #konteneryzacjaapliakcji

Sala D

Grzegorz Walesiak

[PARP]

Prelekcja:
Koncepcja Bazy usług rozwojowych – narzędzie wyszukiwania i oceny usług, weryfikacji dostawców / jakości świadczenia usług
#BazaUslugRozwojowych #BUR #UsługiRozwojoweDlaIT #UsługiRozwojoweDlaManagementu

Sala E

Artur Wójcik

[STORWARE]

Prelekcja:
OpenStack & Storware – Siła integracji oraz możliwości zbudowania usługi BaaS
#OpenStack #BackupasaService #BaaS #StorwareBackup&Recovery #Backaupmanagement #odtwarzaniedanych
Przerwa obiadowa – 45 minut

13:30 – 14:30

Sala A

Tomasz Frender

[IBM]

&

Adam Karaszewski

[IBM]

&

Przemysław Czyż

[Arrow]

Prelekcja/DEMO:
IBM Storage Fusion – platforma usług danych. Efekt synergii IBM i RedHat OpenShift
#IBMstorageFusion #HCI  #HyperConvergedInfrastructure  #RHOpenShift #AI  #CloudPak  #Cluster-in-a-Box

Sala B

Dariusz Puchalak

[OSEC]

Prelekcja/DEMO:
Wszystko co chcesz wiedzieć o pisaniu playbooków/ról Ansiblowych (nawet jak nie wiesz, że warto o to zapytać)
#Ansible #AnsibleAutomation #AnsibleFilters #AnsibleRoles #AnsibleTest #Debian12 #DebOps #RedHatAnsible #BestPractices

Sala C

Jarosław Stakuń

[Red Hat]

Prelekcja/DEMO:
DevSecOps na platformie Red Hat OpenShift
#OpenShift #OpenShiftContainerPlatform #Containers #Kubernetes #DevSecOps #OpenShiftSecurity

Sala D

Ewelina Miszczyk

[Red Hat]

&

Filip Gontarz

[OSEC]

Prelekcja:
Wartość biznesowa autoryzowanej edukacji Red Hat
#RedHatTraining #RedHatCertification #RedHat RedHatLearning #LearningSubscription

Sala E

Łukasz Dywicki

[OSEC]

Prelekcja/Demo:
Keycloak w mniej typowych scenariuszach
#Keycloak #singlesignon #OAuth2/OpenIDConnect #IoT #SSO
Przerwa 15 min

14:45 – 15:45

Sala A

Michał Brennek

[OMEC]

Prelekcja:
Jak nie robić SCRUMa w IT
#ITProjectManagement #ITManagement #SCRUM

Sala B

Piotr Baranowski

[OSEC]

Prelekcja/Demo:
Zarządzanie flotą klastrów k8s – ACM/Open Cluster Management
#k8s #Containers #Kubernetes #ACM #OpenShift #OpenShiftCluster

Sala C

Zbigniew Parys

[Red Hat]

&

Marcin Kubacki

[Storware]

Prelekcja/DEMO:
OpenShift, kontenery, wirtualizacja – czy to trzeba jeszcze backupować?
#OpenShift #BackupOpenShifta #OpenShiftVirtualization #Backupkontenerow

Sala D

Grzegorz Poręcki

[OMEC]

Prelekcja:
Porównanie praktyk i podejść do zarządzania usługami IT
#ITserviceManagement #ITmanagement #FitSM

Sala E

Adam Kruszewski

[RevDeBug]

Prelekcja/Demo:
Informacje o śmierci DevOps są mocno przesadzone. Flight recorder dla systemów IT jako sposób na pozbycie się traumy na produkcji
#DevOps #TraumaOnProduction #Containers #CloudNative #Kubernetes
Przerwa 5 min

15:50 – 16:00

Closing note – Piotr Baranowski & Filip Gontarz [OSEC]