Afryka Agile’owo – warsztat Kinshasa

Symulacja Kinshasa to warsztat umożliwiający przećwiczenie narzędzi i technik  Agile Project Management  w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku.

Głównym celem tej symulacji jest doświadczenie sposobu działania specyficznego dla projektów zarządzanych w sposób zwinny. Warsztat uczy zachowań zgodnych z duchem podejścia zwinnego takich jak: współpraca, efektywna komunikacja, wspólne dążenie do celu, przyjmowanie odpowiedzialności za podjęte decyzje. Wykorzystywane są w niej między innymi pojęcia takie jak: timebox, przyrost, stand-up, iteracja, MoSCoW. Uczestnicy wcielają się w role projektowe, co pozwala im poznać związane z tymi rolami zakresy obowiązków, odpowiedzialności oraz odpowiednie sposoby działania.

Podczas symulacji uczestniczymy w projekcie polegającym na podróżowaniu po Afryce drużynami złożonymi z motocyklistów oraz samochodu wsparcia. Zadaniem jest nakręcenie filmu podróżniczego. Celem projektu jest przejechanie trasy o zadanym początku, końcu oraz punktach pośrednich spełniających określone kryteria.

Ponieważ mamy do czynienia z symulacją, to zarówno podróż i jak i kręcenie filmu nie będą się działy naprawdę. Całość będzie symulowana przy pomocy map, pionków, kart zdarzeń itp. Prawdziwe natomiast będą emocje! Zespół, który weźmie udział w tej symulacji, będzie miał możliwość podejmowania samodzielnych decyzji co do trasy, ekwipunku, a nawet reakcji na pojawiające się zdarzenia. Będzie też ponosił konsekwencje swoich wyborów. Prawdziwe będzie poczucie współpracy oraz wygranej lub porażki.

Po tej symulacji uczestnicy wychodzą z przekonaniem, że nie tylko znają pojęcia i podstawowe zasady AgilePM,  ale też rozumieją je i potrafią zastosować je w swoich projektach.

Prowadzący

Piotr Pogobowicz

Konsultant, doradca

Ekspert i praktyk w dziedzinie zarządzania projektami. Zarządzał projektami w firmach informatycznych i telekomunikacyjnych, jak również projektami wdrożeniowymi systemów dla rynku nieruchomości.
AgilePM® Practitioner, Management of Risk Practitioner, MSP® Practitioner, PRINCE2® Practitioner. Asesor Nagrody Polish Project Excellence Award. Konsultant w zakresie doboru ścieżek szkoleniowych.

Aby uczestniczyć w warsztacie konieczna jest wcześniejsza rejestracja na: